Map Minecraft บุกรุกรังซอมบี้ 1.5.1

1-vert

มาแล้วกับ Map Minecraft บุกรุกรังซอมบี้ 1.5.1 จากเมืองที่เงียบสงบกลายเป็นเมืองแห่งสมคราม

ที่กลับมาอีกครั้งกับความน่ากลัวของซอมบี้หลังจากที่สงครามได้สงบได้เป็นสิบ ๆ ปี ก็เกิดสงครามซอม

บี้รุกรานกลับมาอีกครั้งเหล่าผู้กล้าต้องช่วยกันกำจัดมันออกไปจากหมู่บ้านเมืองที่อยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัย

ต้องไล่กำจัดให้หมดเพื่อความอยู่รอดของประชาชนในหมู่บ้านในเมืองต่าง ๆ และต้องหยุดมันตลอดไป

ไม่ให้กลับออกมาได้เป็นรอบที่สาม

ดาวโหลด Map Minecraft บุกรุกรังซอมบี้ 1.5.1

Buttom

admin